Một số mẫu câu dùng để viết trong đoạn văn bài luận tiếng Anh ( phần 2)

Phần 2 này chúng tôi sẽ bổ sung cho bạn một số mẫu câu, cụm từ trong đoạn văn thể hiện ý so sánh, tương phản hay tương đồng rõ ràng. Việc thể hiện sự tương phản, tương đồng cũng như thể hiện lập trường, quan điểm của bản thân đối với chủ đề của 
Đọc tiếp …

Details