Một số tài liệu sử dụng cho hoạt động viết luận văn

Một số tài liệu sử dụng cho hoạt động viết luận văn Phân tích mô hình SWOT- mô hình phân tích khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp SWOT chính là viết tắt của 4 chữ: strengths( điểm mạnh), weakness( điểm yếu), opportunities( cơ hội), threat( thách thức). Các doanh nghiệp cần phân tích 4 
Đọc tiếp …

Details

Tài liệu luận văn

Nhóm luận văn chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong viết thuê luận văn xin được chia sẻ với các bạn những tài liệu chọn lọc liên quan đến các chuyên ngành trong viết luận văn tốt nghiệp. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán được hình thành với sự 
Đọc tiếp …

Details

Một số tên đề tài luận văn thạc sỹ ngôn ngữ anh dành cho các bạn theo học chuyên ngành ngôn ngữ anh tại các trường đại học

Một số tên đề tài luận văn thạc sỹ ngôn ngữ anh dành cho các bạn theo học chuyên ngành ngôn ngữ anh tại các trường đại học A study of passive construction in Englisha and their equivalents in Vietnamese A study of ways to express passive sentences in English and Vietnamese A study on 
Đọc tiếp …

Details